Ethiek in bedrijf 

Het Juiste Midden komt uit de deugdethiek van Aristoteles. Aristoteles beschouwt geluk als het einddoel van al het menselijk handelen en daarmee het hoogste goed. Met geluk of eudaimonia bedoelt hij menselijk floreren. Floreren is een streven naar uitmuntendheid of voortreffelijkheid en is iets wat omwille van zichzelf nagestreefd wordt.

 

Aristoteles noemt dit ook ‘optimaal functioneren’, waarbij hij zich specifiek richt op het morele vlak, omdat het betrekking heeft op emoties en handelingen. Hierbij is sprake van een teveel, een te weinig en het midden. De deugden houden zich op dit midden. Het juiste midden.  

 

Doel

Het doel wat wij voor ogen hebben in gesprekken, trainingen en organisatieadvies is het deugdelijk functioneren van de organisatie en haar medewerkers zodat dienstverlening voor klanten echt een menselijk gezicht krijgt.

 

Aanbod

Het Juiste Midden biedt veelzijdige begeleiding vanuit een filosofisch- en psychologisch perspectief. Wij hebben jarenlange ervaring met een begeleiden van professionals en bestuurders en weten goed om te gaan met zowel team- en groepsdynamiek als persoonlijke effectiviteit.

 

Procesbegeleiding is van meet af aan onze tweede natuur geweest. Afhankelijk van de opdracht en het gewenste resultaat kan intensiteit variëren.

 

Zowel op individueel-, team- als organisatie niveau kan gekozen worden voor algemene en kennismakende input (workshops), dieperliggende vraagstukken en dialoog (deliberation) of intensieve trajecten (intensive)