Focusing

 

Breed toepasbaar

In Nederland nog relatief onbekend maar in het buitenland al breed toegepast. Vanuit de morele filosofie en psychotherapie heeft 'focusing' zich uitgestrekt tot onder andere de gezondheidszorg, onderwijs, ouderschap, besluitvorming en conflictoplossing.

 

Het Juiste Midden werkt met een gecertifieerde focusprofessional en past het toe binnen het bedrijf en publieke dienstverlening.

 

Focusing is een proces waarbij je, door respectvolle en oordeel vrije aandacht, contact maakt met het innerlijk weten. Hierdoor kan er op dieper niveau verandering komen, “Het” (jij als organisme) weet zelf wat de volgende stap is en hoe dat moet. 

 

Aandachtig

Focusing is een manier waarbij je je aandacht naar binnen richt en ervaart wat er lijfelijk in je omgaat; mensen hebben deze vorm van aandacht van nature, maar de meeste mensen zijn deze aandacht verleerd of hebben er geen kennis mee gemaakt. 

 

Felt-sense

Het is het zoeken en in contact komen met een lijfelijke ervaring (bij focusing wordt dat de ‘felt-sense’ genoemd). Deze geeft aan hoe je in een bepaalde situatie staat of wat er is gestagneerd. Dit is eerst vaak vaag en woordeloos, maar als je er aandacht aan geeft, komen er woorden of beelden welke kleine veranderingen teweegbrengen en zo meer helderheid of nieuwe inzichten geven.

 

Het wordt vaak ervaren alsof een gestold gevoel weer kan stromen, een blokkade wordt opgeheven of alsof dat wat “knaagde” duidelijk is geworden.