Kwadrant van Verbeelding

In vier stappen naar een dienstverlening met een menselijk gezicht!

 

Doel

Het raamwerk creëert een permanente bewuste omgang met de regels, door het persoonlijk oordeel van medewerkers aan te moedigen. Allereerst, doordat medewerkers kennisnemen van zowel kaders en beslisruimte, als de relevante (interne) doelen en de daar bijbehorende (uitoefening van) deugden. Medewerkers zullen de toepassing van regels, ‘door de ogen van de klant’ begrijpen. Bovendien stimuleert het raamwerk een integere omgang met zowel de praktijk zelf, als de klant.

 

De onderlinge verbinding tussen de vier stappen van het kwadrant, leidt tot een structurele reflectie en dialoog op het juiste handelen binnen de gemeenschappelijke context. Een handelen waarbinnen ruimte is voor het persoonlijk oordeel ten aanzien van zowel het beleid, wet- en regelgeving, als bij de toepassing van regels.

 

 

In vier stappen

Vier centrale vragen, zullen hierbij als leidmotief dienen. Vragen die tegen de achtergrond van regels, deugden, verbeelding en integriteit begrepen moeten worden. Namelijk:

 

1) Hoeveel ruimte heb ik?

 

Aan de hand van bestaande kaders en protocollen wordt vastgesteld, hoeveel ruimte er is voor een persoonlijke afweging, alsmede de mogelijkheid hiernaar te handelen. Anders gezegd, is er discretionaire ruimte?


2) Wat is het goede?

 

Interne en externe doelen worden in kaart gebracht en middels een gedegen beroepsanalyse wordt duidelijk welke deugden uitgeoefend moeten worden om de geformuleerde doelen te behalen. 

 

3) Wat als ik jou was? 

 

Het client perspectief staat centraal en is voortdurend aanwezig. 

 

4) Is het juist? 

 

Bepalen en volgen strategie en infrastructuur ten aanzien van integriteit.  

 

Dienstverlening met een menselijk gezicht

 

Lees het hele verhaal hier:

 

Wanneer je je afvraagt of het raamwerk ook iets voor jouw praktijk kan betekenen en je wilt hierin advies en begeleiding, neem gerust contact op!