Dialoogsessie

 

Vrije ruimte

Het Juiste Midden heeft ruime ervaring in het begeleiden van dialoogsessies rondom complexe, maar ook minder complexe thema's. In het afgelopen decennium hebben we ons toegelegd op het steeds weer opnieuw creëren van een vrije (denk) ruimte waarbinnen er op gelijkwaardige en respectvolle wijze met elkaar gesproken kan worden.

 

Morele verbeelding

Deelnemers leren vrijmoedig te spreken en aandachtig te luisteren. Aanwezige vooronderstellingen worden steevast op geldigheid onderzocht en deelnemers worden uitgenodigd gezamenlijk te leren en tot inzichten te komen.