Thinking at the edge (TAE)

 

Denken en ervaren

Bij Thinking At the Edge (Gendlin, 2004) gaat het om de kruising van focusing en denken. Als het ware balanceer je op het randje van denken en ervaren. Bij TAE werk je met jouw eigen kennis en expertise. Door “thinking from the body” kom je op experiëntiële wijze tot een doorleefde uitwerking of nieuwe zienswijze. Latente en impliciete kennis en kunde welke jij specifiek hebt opgedaan binnen jouw expertise, wordt door TAE expliciet, uitdraagbaar en deelbaar gemaakt. Waar het bij focusing gaat om het innerlijke, private proces, je eigen ontwikkeling, gaat het bij TAE om een product naar buiten toe.

 

 

Creatief proces

TAE is experiëntieel denken aan de rand van wat je weet. Je beweegt heen en weer tussen het gevoelde impliciete weten enerzijds en het expliciete denken in vorm van taal, symbolen, aspecten, patronen en termen anderzijds. Het is een krachtige manier om het creatieve proces te versnellen en vorm te geven. Denk aan het verdiepen van beleid, bedrijfsvisie of productontwikkeling. TAE is ook zeer bruikbaar bij creatieve verdieping of bij blokkades in het bedrijfsleven, de kunst, dans, theater en film.